Орнаменти українських писанок

Писанка з геометричним орнаментом

Традиція писанкарства в Україні представлена величезним різноманіттям технік та ще більшою варіативністю орнаментів, насамперед, рослинних.

Читайте також: Техніки писанкарства

Більшість зображень розміщуються на писанках за певною схемою, яка дає можливість будувати основні орнаментальні композиції. Для початку на яйце наносять певну кількість основних ліній. Дослідником писанкарського мистецтва С.Колосом виділено такі схеми-сітки орнаментального оздоблення яйця: поділ поверхні навпіл, повздовжній поділ «меридіанами», поділ поперечно «широтними пасами», одночасний поділ «меридіанами» та «широтами», поділ на чотири сферичні чотирикутники, поділ поверхні на клинці, діагональний поділ.

Залежно від зображених знаків-символів писанкові орнаменти можна поділити на такі групи:

Геометричний – елементами і деталями такого орнаменту виступають крапки, кружальця, зірочки, ромби, лінії, трикутники, подвійні хрести.

Писанка із зооморфним орнаментом

Фітоморфний (стилізований, натуралістичний, рослинний) – зображення на писанці рослинних елементів – квітів, листя. Рослинний орнамент пройшов зміну в напрямку від простого і дрібного малюнка (галузочки з квіточками або дрібними листочками) до складнішого і більшого – квітів, вазонів з квітами, лапатого листя.

Зооморфний – орнамент містить стилізовані зображення тварин. Найпоширенішими образами є заєць, кінь, риба, олені, баранчики, а також птахи.

Антропоморфні мотиви – стилізоване зображення на писанках людини, переважно жінки. Жіночу постать писали на писанках на весь зріст з піднятими догори руками, рідше трапляються трансформовані зображення – жінка-дерево, жінка-птах.

Космогонічні мотиви – орнаментація, пов’язана з шануванням неба і небесних світил. Це сонячні знаки (косий хрест, свастика), зображення сонця у вигляді кола, обрамленого прямими або заокругленими променями. 

Писанка з антропоморфним орнаментом

Читайте також: Історія писанки в Україні

Предметно-побутовий мотив – писанковий орнамент поступово збагачувався новими графічними елементами, зокрема на писанках почали зображати господарські та побутові предмети –вила, драбина, пилка, граблі, колесо, серп, рушник тощо.

Каліграфічний мотив – зображення знаків письма у писанковому орнаменті.

Релігійний мотив – зображення біблійних сюжетів. Це пізніші мотиви, вони виконувалися переважно ченцями в монастирях.

Декоративні мотиви – техніка полягає у вільному нанесенні на поверхню яйця декоративного оздоблення.

Побутово-сюжетний малюнок – зображення на писанці певної події з життя абр певного явища.

Писанкових орнаментів існує чимало, але в кожному регіоні, а подекуди і в окремих селах існує набір найбільш уживаних мотивів.

кандидат історичних наук