С.Васильківський. Весняний день

С.Васильківський. Весняний день на Україні. 1885. Дерево, олія. Ставропольський крайовий музей образотворчих мистецтв