Словник етнографічних термінів

Первинні вкладки

Автохтони

Назва корінного населення певної місцевості

Антропологія культурна

Один з напрямків антропології, який займається вивченням культури в усіх її проявах, і використовує методи, поняття та дані археології, етнографії, етнології, фольклору, лінгвістики, що аналізують різні народи світу.