Господарські заняття у живописі

Загальновідомо, що традиційними господарськими заняттями українців є землеробства та тваринництво, які й складали основу життя українського селянина. Художники ХІХ – початку ХХ ст. добре розуміли, наскільки важливими є ці аспекти сільського повсякдення, тому у своїх роботах були щедрими на детальні зображення всього спектру сільського господарських буднів.

Класики українського живопису зверталися до сюжетів, пов’язаних з обробітком землі, сінокосом, городництвом, баштанництвом, садівництвом, випасом худоби і птиці, а також нерідко зображали традиційні промисли – чумацтво, бджільництво тощо. Окрема група полотен присвячена традиційному ярмаркуванню і торгівлі.