Календарні свята в живописі

Життя українського селянина було тісно пов'язане із землеробською працею та регламентувалося зміною пір року. Найбільш важливі моменти, зумовлені річним природним циклом, знайшли своє відображення у системі календарних свят. Народний календар українців базувався на християнському літочисленні та релігії, однак власне обрядовість пронизана численними народними уявленнями, які базуються дохристиянських віруваннях – язичництві, культі предків тощо.

Добре обізнані з особливостями народного світогляду, живописці ХІХ ст. розуміли, наскільки важливим для селянського життєсвіту є дотримання обрядових приписів. Через це вони неодноразово зверталися до яскравих, емоційних сюжетів, присвячених святкуванню особливих днів народного календаря – Великодня, Різдва, Купала, Андрія, Спаса, а також масниць, гаївок та ін.