Словник етнографічних термінів

Первинні вкладки

Діаспора

Частина населення країни, яка проживає поза її межами в іноетнічному середовищі

Дискримінація

Обмеження прав певної категорії людей за етнічною чи расовою приналежністю, за статевою ознакою, політичними, релігійними та іншими переконаннями.

Дослідження польові

Збір інформації безпосередньо в досліджуваному середовищі.